محصولات تولیدی شرکت صنعتی آماج سونیک

برای مشاهده کامل محصولات و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید.

مشخصات دستگاه:

 • میزان برق مصرفی : ۱۰ کیلووات ساعت
 • دمای ذوب : ۵۰۰ درجه
 • ابعاد : ۱۰*۵۰*۳۰ سانتی متر
 • کاربری : صنعتی ، تولید لوازم آشپزخانه و …

مشخصات دستگاه:

 • میزان برق مصرفی : ۱۰ کیلووات ساعت
 • دمای ذوب : ۵۰۰ درجه
 • ابعاد : ۱۰*۵۰*۳۰ سانتی متر
 • کاربری : صنعتی ، تولید لوازم آشپزخانه و …

مشخصات دستگاه:

 • میزان برق مصرفی : ۱۰ کیلووات ساعت
 • دمای ذوب : ۵۰۰ درجه
 • ابعاد : ۱۰*۵۰*۳۰ سانتی متر
 • کاربری : صنعتی ، تولید لوازم آشپزخانه و …

مشخصات دستگاه:

 • میزان برق مصرفی : ۱۰ کیلووات ساعت
 • دمای ذوب : ۵۰۰ درجه
 • ابعاد : ۱۰*۵۰*۳۰ سانتی متر
 • کاربری : صنعتی ، تولید لوازم آشپزخانه و …