اين دستگاه با چرخاندن قطعه آزاد برروي قطعه فيكس شده با اصطكاك محل تماس موجب ذوب مواد شده و جوش انجام مي پذيرد.در این روش حجم مذاب مواد به حدی می رسد که استقامت قطعه را در محل جوش بالا می برد. سرعت چرخش و بخصوص سرعت و نحوه توقف از المانهاي بسيار مهم در اين جوش ميباشد. همچنين چنانچه دو قطعه بعد از جوش، بايد نسبت خاص موقعيتي به يكديگر داشته باشند پيشنهاد مي گردد از دستگاه جوش چرخشي با سيستم تعيين كننده موقعيت توقف استفاده نمود. از اين جوش در ساخت فيلتر بنزين و كنيستر ( بصورت مقطع گرد)  استفاده مي گردد.

توان: ۱٫۵ ، ۲ ، ۳ ، ۴ کیلووات

کاتالوگ محصول
ویدیو محصولات