اتصال کابل های دستگاه

نحوه بستن هورن

تنظیم ارتفاع و بالانس هورن

تیون کردن هورن

بخش تایمر، رگلاتور و فلوکنترل

امتیاز دهید